Wat is eigen regie?

Eigen regie betekent zelf het stuur in handen nemen, keuzes maken en tot actie komen. Het stelt mensen in staat om hun loopbaan en ontwikkeling vorm te geven zoals zij dat graag willen. Van nature bestaan er verschillen in de pro-activiteit van mensen. Voor de meeste mensen vereist het nemen van eigen regie een gedragsverandering. Goed om te weten: een stimulerende werkomgeving zorgt ervoor dat medewerkers meer eigen regie nemen.


Eigen regie gaat over de volgende competenties:

• Bewuste keuzes maken
• Tot actie overgaan
• Hier verantwoordelijkheid in nemen

Om eigen regie mogelijk te maken én te stimuleren is een aantal dingen belangrijk. Lees verder wat je als organisatie kunt doen.