Duitsland

De digitaliseringsstrategie van Duitsland legt het accent op het digitaliseren van administratieve data en het toegankelijk maken van die data door middel van ID-nummers. Daarnaast investeert Duitsland in een cloud-systeem voor de overheid. Ook biedt het verschillende elektronische manieren voor burgers, EU-inwoners en verblijfsvergunninghouders om toegang te krijgen tot publieke diensten en voorzieningen.


Indicator: Digitale openbare diensten en overheidsdiensten:

Rank 18, Score 63,4%

Duitsland is één van de lidstaten die vooraan staat op het gebied van een goede digitale infrastructuur. Daarnaast zijn werkenden met digitale skills verspreid over het hele land.


Gemiddelde rank DESI: 13



Terug naar kaart

Terug naar kaart