OR & medezeggenschap

Or zoekt jonge collega’s

De SER denkt mee: waarom? 

Het is belangrijk om jongeren mee te laten denken bij belangrijke besluiten in de organisatie. Jongeren hebben een frisse blik en daar kan jouw organisatie haar voordeel mee doen. Zo krijgt jouw or meer zicht op de onderwerpen die voor alle collega’s van belang zijn. Bovendien kun je jouw bestuurder nóg meer creatieve ideeën meegeven door ook jongere collega’s in te zetten. Jongeren verschillen niet alleen in leeftijd vaak van het gemiddelde or-lid. Ze zitten ook in een andere levensfase en kijken anders naar hun werk. Een or die jongeren wil bereiken en betrekken houdt hier rekening mee. De SER helpt jouw or daar graag bij.

De SER heeft de taak om medezeggenschap in Nederland te bevorderen. Daarom heeft de SER een groep jongeren gevraagd hoe or’s jongeren beter kunnen bereiken en betrekken. Hier is het resultaat. Het bestaat uit vier “stappen”. Iedere stap maakt het makkelijker om jongeren te betrekken.Hoe gebruik je dit stappenplan?

Jij kiest welke stappen voor jouw or belangrijk zijn en hoe je ze gebruikt.

Dat hoef je niet alleen te doen. Zowel binnen als buiten je organisatie kun je samenwerken met anderen. Binnen je organisatie met je bestuurder, afdeling HR of geïnteresseerde jongeren. Buiten je organisatie kun je een medezeggenschapsopleider inzetten om in te zoomen op jouw situatie. Een overzicht van gecertificeerde medezeggenschapsopleiders staat op de website van SCOOR-RMZO.

De volledige tekst van dit e-magazine is ook te vinden in een pdf. Download (pdf).

Wat bieden we aan?

In vier stappen zie je hoe jouw or jongeren bereikt en betrekt (je kan gelijk naar de stap toe als je op het cijfer klikt/drukt).

De eerste stap gaat in op de belevingswereld van jongeren. Die geeft aan hoe jongeren naar medezeggenschap en hun werk kijken.


In de tweede stap maak je jongeren enthousiast over de meerwaarde van de or. Stel een krachtige kernboodschap op om makkelijk contact te leggen.


De derde stap gaat over de or-vaardigheden en veranderingen. Die maakt je effectiever in het contact met jongeren en helpt misverstanden over de or uit de weg.


De vierde stap is een kick off met jongeren. Zie dit als een kans om persoonlijk contact te leggen en te bespreken hoe zij betrokken kunnen raken bij medezeggenschap.

Deel je ervaring met de SER!

De SER is benieuwd naar jouw ervaring met dit stappenplan. Je kunt contact met ons opnemen op jong@ser.nl om die te delen. Daarmee draag je bij aan het verder verbeteren van dit stappenplan.

Deel dit stappenplan ook met anderen uit je netwerk!

TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.

OR & medezeggenschap                 

stap

Stap 1
Stap 3
Terug naar keuzescherm