OR & medezeggenschap

De vier stappen

Stap 2 - de meerwaarde van de or

Uit gesprekken die de SER voerde blijkt dat jongeren medezeggenschap wel degelijk interessant vinden. Vooral de meerwaarde van het or-werk spreekt hen aan: het goed functioneren van de organisatie mogelijk maken. Dat is goed nieuws. De or heeft dus een basis om met jongeren te gaan praten. Jongeren waarderen het als hun betrokkenheid op een specifieke manier onder woorden wordt gebracht. Twee termen spreken hen aan: ‘meedenken met de organisatie’ en ‘medezeggenschap’. Medezeggenschap betekent voor jongeren invloed uitoefenen samen met beslissers.


Als je met jongeren praat zou het moeten gaan over de meerwaarde van het or-werk. De wet- en regelgeving of vergadercultuur levert geen goed gesprek op. Daarom is het belangrijk dat je een positief beeld neerzet over wat de or doet.


Deze stap laat zien hoe je jongeren werft met een krachtige kernboodschap. Gebruik die om in contact met jongeren te komen en om de or te promoten.Laat de meerwaarde van je or zien met de gouden cirkel

Simon Sinek, Amerikaans marketeer en schrijver, stelt dat de kracht van toonaangevende leiders en organisaties ligt in communicatie stijl. Hij ontwikkelde het model ‘de gouden cirkel’. Dat model gaat er van uit dat je op drie manieren anderen kunt overtuigen van je meerwaarde:

 • Het wat – welke diensten je aanbiedt.
 • Het hoe – de manier waarop je dat doet.
 • Het waarom – waar je naar streeft, je missie.


Sinek concludeert dat om onderscheidend te zijn, je de communicatie vooral moet richten op het waarom en wat je wilt bereiken. Dit kun je je toepassen op je or-werk: communiceren over het wat betekent bijvoorbeeld uitleggen wat je laatste adviesaanvraag inhoudt. Prikkelender is waarom je als or dit werk doet en wat je daarin voor anderen en je organisatie wilt betekenen.


Hoe formuleer je dan je kernboodschap? Allereerst door met de or deze vragen te beantwoorden:

 • Als or zijn wij op de wereld om het volgende te doen: (vul in…)
 • Voor welke groepen binnen en buiten de organisatie zijn wij actief als or?
 • Wat willen wij voor ieder van deze groepen betekenen? En wat wil onze or specifiek voor jongeren doen?
 • Welke normen en waarden staan centraal in ons handelen?
 • Wat is onze intentie of overkoepelende opdracht als or?
 • Hoe zou de organisatie eruit zien zonder or? Wat zegt dat over de meerwaarde van onze or?

Zo gebruik je jouw boodschap in de praktijk

Een boodschap bedenken kan ook in de praktijk. Bijvoorbeeld:

 • Met je or aan de start van een instemmings of adviestraject. Leg elkaar uit wat je voor collega’s en organisatie wilt bereiken in dit traject. Maak een plan hoe je dit gaat vertellen aan je collega’s. Je kunt de boodschap ook gebruiken in het overleg met je bestuurder.
 • In korte gesprekken met je collega’s, bijvoorbeeld met jongeren. Benader een collega en vraag vijf minuten van haar of zijn tijd om uit te leggen wat de or doet. Vertel kort wat je wilt bereiken en bespreek daarna wat de collega aansprekend vindt aan het verhaal.

TIP: Laat je collega’s een lijst tekenen waarmee ze aangeven het initiatief van het oprichten van een ondernemingsraad te ondersteunen of houd een (anonieme) enquête.

stap

Stap 1
Stap 3
Terug naar keuzescherm