Inleiding

Diversiteitsbeleid levert veel op. Daarom wil het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap jou als ondernemingsraadslid, ondernemer of HR-professional inspireren om met diversiteitsbeleid aan de slag te gaan. Omdat diversiteit een groot onderwerp is, heeft het netwerk gekozen voor een specifieke invalshoek. Die invalshoek is dat dit stuk je vooral verder helpt als je net start met diversiteitsbeleid in je organisatie.Hoofdstuk één geeft inzicht waarom organisaties werk maken van diversiteitsbeleid en wat dat oplevert. Het tweede hoofdstuk geeft aan hoe je van diversiteitsbeleid een succes maakt in jouw organisatie. In het derde hoofdstuk staat centraal wat de verantwoordelijkheden van de or zijn op het gebied van diversiteitsbeleid. Hoe ondernemingsraden (hierna: or’s) kijken naar diversiteitsbeleid lees je in hoofdstuk vier. Op welke punten de or zelf actie kan ondernemen staat in hoofdstuk vijf. In hoofdstuk zes staat meer informatie over het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap en hoe dit stuk tot stand is gekomen.TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.