De werkwijze van het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap

TIP: Lees onze handreiking ‘Uitgangspunten goede medezeggenschap’.

Jongeren stimuleren vernieuwing van medezeggenschap

Op verzoek van de SER Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) is in 2020 een netwerk opgezet van jongeren die actief willen bijdragen aan het verjongen en vernieuwen van de medezeggenschap.

Verschillende invalshoeken

Het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap heeft verschillende groepen gevraagd input te leveren over diversiteit. Zo zijn bijvoorbeeld werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en wetenschappers betrokken bij de totstandkoming van dit stuk. Daarnaast zijn or’s en jongeren met een migratieachtergrond geraadpleegd. Uiteraard heeft het netwerk ook zelf een visie ontwikkeld en zich ingezet om een zo divers mogelijke samenstelling te hebben.


Bijeenkomst

Het werk is nog niet af. Allereerst wil het netwerk meer mensen met een diverse achtergrond benaderen. Het doel hiervan is om hun invalshoek een prominente plek te geven in dit stuk. Ten tweede wil het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap or’s toerusten om met diversiteitsbeleid aan de slag te gaan. Daarom organiseert het netwerk in het najaar van 2021 een bijeenkomst om or’s daarbij te ondersteunen.


Meer weten?

Wil je meer weten over het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap? Ga dan naar de SER-website of meld je aan voor de nieuwsbrief medezeggenschap. Je kunt ons ook benaderen op jong@ser.nl of op onze LinkedIn groep. Ga voor meer tips over diversiteit naar de website van Diversiteit in Bedrijf.