Colofon

UITGAVE Sociaal-Economische Raad, Den Haag

GRAFISCHE VORMGEVING SER, afdeling Communicatie

FOTO’S Joyce van Belkom/HH, Blad in 1 Dag, David van Dam, Leonard Faustle, Ronald van den Heerik/HH, Dirk Hol, Wilmar Dik, Christiaan Krouwels, Jeroen Poortvliet Shutterstock, Pixabay,  Ton Toemen/HH, David Rozing/HH, Kees van de Ven/HH, Herman Wouters/HH.

TECHNIEK h5mag

VIDEO’S Plan B Media


Sociaal-Economische Raad

Afdeling Communicatie

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

T 070 3499 525

communicatie@ser.nl

www.ser.nl

© 2020, Sociaal-Economische Raad