Convenanten voor internationaal MVO

Convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, internationaal MVO-convenanten, zijn een samenwerking tussen bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Samen gaan ze aan de slag om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen. De afspraken in de convenanten zijn gebaseerd op de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
De SER ondersteunt de implementatie van de afgesloten convenanten met een gezamenlijk secretariaat. 

Werkwijze en rol SER 

Op verzoek begeleidt de SER ook de besprekingen tussen de partijen om tot een convenant te komen. Partijen zijn: bedrijven, brancheorganisaties, ngo’s, vakbonden en overheid. In tien sectoren werken partijen inmiddels samen in deze convenanten, waarvan de SER er acht ondersteunt in de implementatie. Er wordt nog gewerkt aan twee nieuwe convenanten. 
De facilitering en borging van de internationaal MVO-convenanten door de SER komt voort uit een SER advies uit 2014 waarin de SER bepleitte dat sectoren en bedrijven het initiatief nemen om met de overheid en maatschappelijke organisaties convenanten over Internationaal MVO te sluiten. 

Convenanten

Initiatief TruStone

Convenanten in ontwikkeling

Internationaal MVO Convenant Windenergie
Verschillende organisaties uit de windenergiesector verkennen de mogelijkheid om te komen tot een Internationaal MVO-convenant windenergie om misstanden in de keten samen aan te pakken en te voorkomen. Dit proces bevindt zich momenteel in de voorbereidende fase.

Internationaal MVO Convenant Land- en Tuinbouw
De land- en tuinbouwsector, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid werken samen aan een Internationaal MVO Convenant. Daarmee willen zij risico’s beperken en zo werken aan een duurzame productieketen.