OR & medezeggenschap

Introductie

Sinds 1 januari 2019 hebben medezeggenschapsorganen in ondernemingen tot vijftig werknemers uitgebreidere rechten gekregen ten aanzien van de pensioenregeling. Pensioen is een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en het betrekken van medewerkers hierbij is essentieel. Dat is niet alleen zo wanneer er al een regeling is, maar ook wanneer deze gewijzigd, beëindigd of opnieuw afgesloten moet worden.

In veel ondernemingen is er echter nog geen medezeggenschap geregeld. Dat is jammer, want daarmee doen de ondernemers van deze ondernemingen zichzelf mogelijk tekort. Door hun medewerkers inspraak te verlenen, kunnen ze informatie verkrijgen (waarvan ze zelf niet op de hoogte zijn), creëren ze de mogelijkheid tot (constructieve) tegenspraak waardoor de kwaliteit van hun besluiten kan verbeteren en creëren ze bovendien meer draagvlak voor hun besluiten.

Als adviseur is het uw taak om uw klanten op de hoogte te brengen van de wettelijke voorschriften ten aanzien van medezeggenschap bij de arbeidsvoorwaarde pensioen. Daarnaast is u er natuurlijk alles aan gelegen om uw klanten op weg te helpen en het goed te regelen conform de wettelijke verplichtingen. Dit voorkomt juridische procedures en onbegrip voor eventuele wijzigingen bij de medewerkers. Zie ook onze handreiking ‘praat met uw medewerkers over pensioen’.


Vandaar deze handreiking. Hierin vindt u in vogelvlucht de benodigde informatie. Heeft u na lezing behoefte aan meer informatie dan verwijzen we u aan het eind van deze handreiking graag naar diverse andere bronnen.Doelgroep

Deze handreiking is bedoeld voor (pensioen)adviseurs met klanten in het MKB tot vijftig medewerkers.Doel

Met deze handreiking beogen we dat u na lezing van de handreiking weet in welke gevallen uw klanten hun medewerkers medezeggenschap moeten geven op de arbeidsvoorwaarde pensioen en hoe ze dat kunnen organiseren.

TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.