Wat is de situatie bij uw klant?

Om uw klant goed te kunnen adviseren over zijn verplichtingen richting de medewerkers in relatie tot de arbeidsvoorwaarde pensioen, moet u eerst weten hoe de medezeggenschap is geregeld bij uw klant.De Wet op de ondernemingsraden (WOR) onderscheidt drie organisatievormen van medezeggenschap. De eerste is dat uw klant zijn voltallige personeel collectief twee keer per jaar informeert over de gang van zaken in het bedrijf. Dit heet een personeelsvergadering (pv). Dit is relevant voor elke ondernemer, maar verplicht voor elke ondernemer met tien tot vijftig medewerkers als hij niet één van de twee hierna genoemde vormen heeft ingesteld.

De tweede vorm die de WOR kent is de personeelsvertegenwoordiging (pvt) en de derde vorm is de ondernemingsraad (or). Een pvt en een or zijn vertegenwoordigende organen. De leden ervan zijn gekozen uit de medewerkers in de onderneming en overleggen namens alle medewerkers met uw klant in zijn hoedanigheid van bestuurder.


Een personeelsvertegenwoordiging is niet verplicht, tenzij dit geregeld is bij cao of een meerderheid van de medewerkers dit wenst.


Een ondernemingsraad is volgens de wet verplicht voor ondernemingen vanaf vijftig medewerkerkers. Maar in een cao kan geregeld zijn dat al bij 35 medewerkers een or moet worden ingesteld. Een andere mogelijkheid is dat er vrijwillig een ondernemingsraad (or) is ingesteld.

TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.

OR & medezeggenschap

TIP: Vanaf circa dertig medewerkers wordt het interessant voor uw klant om een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. Uit onderzoek blijkt dat dit een natuurlijke grens is waarboven het als lastig wordt ervaren om alle medewerkers individueel te informeren en te raadplegen.