Hoe kunt u uw klant ondersteunen?

U kunt uw klant informeren over wat er wettelijk gezien van hem wordt verwacht en bevorderen dat hij in ieder geval twee keer per jaar een vergadering belegt om collectief met zijn medewerkers in gesprek te gaan over de arbeidsvoorwaarde pensioen. U kunt bijdragen aan een heldere informatievoorziening voor beide partijen en een goede besluitvorming. Veel basisinformatie over medezeggenschap vindt uw klant op de SER-website. Tevens vindt hij daar een vragenservice. Voor meer specifieke vragen over de inrichting en toepassing van de medezeggenschap kunt u uw klant het beste doorverwijzen naar een medezeggenschapsadviseur.

    TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.

    OR & medezeggenschap

    TIP: als de pv behoefte heeft aan een eigen deskundige, dan zouden de medewerkers hierover mogelijk afspraken kunnen maken met uw klant.