Medezeggenschap

Een ondernemingsraad oprichten

Je bent medewerker van een onderneming waar inmiddels structureel vijftig medewerkers of meer werken. De onderneming is voortdurend in beweging en de ondernemer neemt regelmatig beslissingen die invloed hebben op de koers van de onderneming. Deze beslissingen kunnen ook veranderingen met zich meebrengen voor jullie, de medewerkers. Je wilt daar eigenlijk wel graag over meepraten en betrokken zijn bij de besluitvorming. Medezeggenschap uitoefenen dus.


Dit is hét moment om een ondernemingsraad (or) op te richten. Maar hoe doe je dat? Waar moet je aan denken? Met dit stappenplan helpen we je graag op weg.Let op

  • Hoe je het aantal medewerkers moet tellen hangt af van hoe de ‘onderneming’ wordt gedefinieerd (artikel 2 lid 1c Wet op de ondernemingsraden (WOR)).
  • Soms is bij cao bepaald dat er al een or moet worden ingericht als er bijvoorbeeld 35 medewerkers in dienst zijn.
  • Zijn er nog geen vijftig medewerkers dan kun je ook denken aan het instellen van een personeelsvertegenwoordiging (pvt). Kijk voor meer informatie op onze website.

TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.

OR & medezeggenschap                 

stap

Stap 1
Stap 3