Medezeggenschap

De vijf stappen

Stap 3 - Bespreek je plan met de ondernemer

Vraag je ondernemer om mee te werken en bespreek wat jij en je collega’s voor ogen hebben. Betrek hier ook de HR-manager bij, want HR heeft op diverse vlakken vaak belang bij medezeggenschap in de organisatie. Bespreek ook de eventuele obstakels die jullie zien en die deelname aan een or zouden kunnen belemmeren. Geef aan hoe jullie daar mee om denken te gaan. 


TIPS:

  • Ga met een of twee collega’s het gesprek met de ondernemer aan en laat zien dat de collega’s het initiatief steunen.


  • Benadruk welke voordelen een or heeft voor de ondernemer.


  • Laat de ondernemer dezelfde test doen als jij/jullie hebt/hebben gedaan. En ga aan de hand van de negen items met elkaar het gesprek aan.


  • Kom je er gezamenlijk nog niet helemaal uit, beleg dan een (of meer) volgende bijeenkomst(en), inventariseer welke vragen er nog leven of welke hobbels er nog genomen moeten worden en laat het even rustig bezinken. 


  • Schakel zonodig de hulp in van je vakbond.


  • Kijk op onze website voor suggesties om de or te vullen.

Zijn jullie met z’n allen enthousiast over het oprichten van een or? Dan kun je door naar de volgende stap.

stap

Stap 1
Stap 3
Terug naar keuzescherm