Colofon

UITGAVE Sociaal-Economische Raad, Den Haag

GRAFISCHE VORMGEVING SER, afdeling Communicatie

TECHNIEK h5mag


VIDEO’S AVEX, Bima Productions, Ervaren, Plan B Media, Soufiane Touzani 


FOTO’S ANP/Guus Panka, ANP/Jeroen Jumelet, ANP/Marcel van den Berg, ANP/Patricia Rehe, ANP/Peter Hilz, ANP/Ramon Flymen, ANP/Remko de Waal, ANP/Robin Utrecht, BOVAG, Branko de Lang, Dirk Hol, Gemeente Tilburg/Joris Buijs, Hivos/Leonard Fäustle, NIBHV, SER, Shutterstock, UWV, Wilmar Dik


In dit e-magazine is werk van diverse fotografen gebruikt waarbij we van alle foto’s de naam van de maker hebben getracht te achterhalen. Het colofon is zo met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u menen dat er in deze verantwoording nog iets ontbreekt kunt u dat melden via communicatie@ser.nl.


Sociaal-Economische Raad

Afdeling Communicatie

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

T 070 3499 525

communicatie@ser.nl

www.ser.nl


© 2021, Sociaal-Economische Raad