Overzicht commissies

Overzicht commissies per 31 december 2022

Algemeen sociaal-economisch beleid


Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA)

Voorzitter: in behandeling
Secretaris: drs. A.R.G.J. (Roland) Zwiers

Ad-hoc Commissie Sociale Innovatie (CSI)

Voorzitter: dr. S.R.A. (Steven) van Eijck
Secretarissen: drs. J.A. (Jos) de Groen;
mr. K. (Kyra) Keybets

Economisch structuurbeleid


Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO)

Voorzitter: drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels
Secretarissen: drs. R. (Rosalie) de Bruijn;
drs. S.J.G. (Sarah) van Hugte;
dr. A. (Alexander) van der Vooren

Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken


Commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken (AMV)

Voorzitter: in behandeling
Secretarissen: drs. J.A. (Jos) de Groen; 
drs. Y. (Yvonne) Bernardt

Ad-hoc Commissie Werken en Leven in de toekomst (WLT)

Voorzitter: in behandeling
Secretarissen: dr. I. (Ivy) Koopmans; 
drs. J. (Jeroen) Visser

Werkgroep Kindvoorzieningen (KV)

Voorzitter: in behandeling
Secretarissen: dr. I. (Ivy) Koopmans;
drs. J. (Jeroen) Visser

Ad-hoc Commissie Diversiteit in de top van het bedrijfsleven (Ditop)

Voorzitter: in behandeling
Secretarissen: dr. I. (Ivy) Koopmans; 
mr. S.W. Sophia) Geelkerken; 
dr. B. (Babette) Pouwels


Werkgroep digitale transitie

Voorzitter: A. (Anna) Gerbrandy
Secretarissen: drs. C. (Carine) van Oosteren;
J. (Judith) Blijden;
Y.(Timothy) van der Linden

Werkgroep Vluchtelingen en Werk (VEW)

Voorzitter: prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam 
Secretarissen: drs. P. (Peter) Koppe; 
dr. A.W.M. (Arend) Odé

Ad-hoc Commissie Hybride Werken (HW)

Voorzitter: dr. S.R.A. (Steven) van Eijck 
Secretarissen:drs. P. (Peter) Koppe;
mr. K. (Karima) Moaddine;
K. (Kilian) de Kruyf Molina;
drs. C. (Carine) van Oosteren;
M. (Marjolein) Zomer LLM

Arbeidsrecht en ondernemingsrecht


Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht (AOR)

Voorzitter: in behandeling
Secretaris: mr. K. (Karima) Moaddine

Subcommissie Ontheffingen Structuurwet (OSW)

Voorzitter in behandeling
Secretaris: mr. K. (Karima) Moaddine

Bevordering Medezeggenschap


Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

Voorzitter: prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling
Secretaris: mr. M.C.M. (Marjolein) Zomer


Arbeidsomstandigheden


Commissie Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Voorzitter: dr. S.R.A. (Steven) van Eijck
Secretarissen: drs. D. (Demi) Theodori;
mr. L. (Lisette) Langedijk-Schuurman

Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

Voorzitter in behandeling
Secretaris: drs. D.(Demi) Theodori 

Werkgroep Biomonitoring en Sensoring en arbeidsomstandigheden (BioSens)

Voorzitter: in behandeling
Secretaris: drs. D. (Demi) Theodori

Sociale zekerheid en gezondheidszorg


Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (SZG)

Voorzitter: prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen 
Secretarissen: drs. P.J. (Piet) van den Reijen; 
drs. M. (Masja) van den Burg;
drs. A.R.G.J (Roland) Zwiers

Pensioenen


Pensioencommissie (PC)

Voorzitter: in behandeling
Secretaris: dr. G. (Gerard) van Essen

Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen (BPR)

Voorzitter: in behandeling
Secretaris: dr. G. (Gerard) van Essen

Internationaal sociaal-economisch beleid


Commissie Europa (EU)

Voorzitter: prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen 
Secretaris: dr. B. (Bart) van Riel;
N. (Nora) Plaisier MSc

Commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Voorzitter: prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer 
Secretaris: A.I. (Alexandra) van Selm


Consumentenaangelegenheden


Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA)

Voorzitter: dr. S.R.A. (Steven) van Eijck 
Secretaris: J. (Judith) Blijden LLM./Msc.;
dr. B. (Bart) van Riel

Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (SER CZ)

Voorzitter: prof. mr. W.H. (Willem) van Boom 
Secretaris: mr. S.W. (Sophia) Geelkerken


Bestuurlijke aangelegenheden en Toezicht


Commissie Bezwaarschriften (CBS)

Voorzitter: mr. drs. C.O.W. (Cees) Dubbelman
Secretaris: mr. R.C. (René) Gilhuijs

Geschillencommissie Fusiegedragsregels (GF)

Voorzitter: mr. L.C.J. (Loe) Sprengers
Secretaris: mr. S.W. (Sophia) Geelkerken

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

Voorzitter: prof. mr. F.G. (Femke) Laagland
Secretarissen: mr. I. (Ismail) Güveç