OR & medezeggenschap

Overleg

Contact met collega's

Door de COVID-19-maatregelen werken in veel organisaties medewerkers én or-leden thuis of met een beperktere bezetting op locatie, soms ook nog met wisselende start- en eindtijden. Je komt dan niet zo makkelijk allemaal bij elkaar op de werkvloer en kan ook bij veel collega` niet meer even binnen lopen. Voor de or is het van belang dat juist nu contact wordt onderhouden met de collega’s in de organisatie, ondanks deze omstandigheden.Vraag medewerkers waar ze tegenaan lopen, informeer ze over, betrek ze bij en schakel ze in bij lopende advies- en instemmingsaanvragen. Investeer in actieve betrokkenheid. Soms vergt dat van de or een andere organisatie en meer digitale en telefonische communicatie dan voorheen, denk aan meningspeiling via een berichtenapp of beleg een videoconference. Voor de informatievoorziening van de medewerkers kan ook gedacht worden aan digitale nieuwsbrieven, blogs en vlogs.

TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.

TIP: Lees voor meer informatie onze brochure Ondernemingsraad en achterban (pdf) en de suggesties op onze website.