OR & medezeggenschap

Gevolgen voor het werk van or's

Digitaal vergaderen en informatie uitwisselen

Bijeenkomsten met meerdere mensen tegelijkertijd waren lange tijd niet mogelijk en worden op dit moment nog steeds ontraden. In veel organisaties is thuiswerken het devies of mag maar een beperkt aantal medewerkers tegelijkertijd op de werklocatie aanwezig zijn. Dat betekent ook voor de or dat het moeilijker is om fysiek te vergaderen.    Videobellen en digitaal vergaderen kwam daarvoor in de plaats. Dat betekent wel dat elk or-lid de beschikking moet hebben of krijgen over de juiste apparatuur, een internetverbinding en kennis om het te gebruiken.


    Los van de infrastructuur is digitaal brainstormen, overleggen/vergaderen, onderhandelen anders dan ‘live’. Het wordt enerzijds als lastiger en vermoeiender ervaren, maar anderzijds ook als sneller en efficiënter.


    Ook het delen van informatie vindt (voor zover dat nog niet gebeurde) nu vooral digitaal plaats. De noodzaak om documenten digitaal op te slaan en om in voorkomende gevallen gezamenlijk in hetzelfde document te kunnen werken, doet zich sterker voor. Kortom, de manier van werken is voor veel or’s in korte tijd veranderd.

    TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.

    TIP: Zowel voor de or als voor de bestuurder is het van belang dat or-leden snel kunnen beschikken over de benodigde faciliteiten, zodat het or-werk niet stagneert of dat or-leden uitvallen door overbelasting.