OR & medezeggenschap

Colofon

Tekst SER - Commissie Bevordering Medezeggenschap

Vormgeving SER

Foto's Shutterstock, Dirk Hol (NOW, Arbo, arbeidsvoorwaarden en reorganisatie - wijzigingsvoorwaarden), Pixabay (NOW, Arbo, arbeidsvoorwaarden en reorganisatie - Reorganisaties).

Techniek H5Mag


December 2021

    TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.