OR & medezeggenschap

Gevolgen voor het werk van or's

Deskundige hulp en scholing   

De Covid-19-crisis brengt complexe vraagstukken en hoge tijds- en werkdruk met zich mee. Juist dan is het belangrijk dat de or gebruik maakt van goed extern advies en zijn voordeel doet met scholing. Dat kost tijd en geld, maar levert zowel de or, als de bestuurder iets op. Schakel daarom als or deskundige hulp in voor advies en begeleiding. Dit kan betrekking hebben op een actueel verzoek van de bestuurder om advies of instemming.

Ook is het mogelijk om gebruik te maken van de scholingsfaciliteiten, bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in de rol van de or bij de strategische keuzes voor de organisaties in de toekomst. Of laat je als or (bij)scholen op het gebied van gebruik van digitale middelen en vaardigheden.

TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.