Colofon

UITGAVE Sociaal-Economische Raad, Den Haag

ONTWERP Sheila Kok grafische vormgeving

REALISATIE H5mag Schuttelaar & Partners

FOTO’S Dirk Hol, Christiaan Krouwels en Wilmar Dik

VIDEO’S BIMA, Plan B Media


Sociaal-Economische Raad

Afdeling Communicatie

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

T 070 3499 525

communicatie@ser.nl

www.ser.nl

© 2019, Sociaal-Economische Raad