Communicatie & internationale contacten

De SER wil met zijn communicatie de doorwerking van zijn adviezen en andere activiteiten optimaliseren. De SER vindt het daarnaast van belang om geïnteresseerden in binnen- en buitenland te informeren over de overlegeconomie en sociaal-economische beleidsthema’s.

Optredens voorzitter

De SER-voorzitter ontvangt vele verzoeken voor een interview, artikel of lezing. Deze gingen in 2018 over uiteenlopende onderwerpen als onder meer leven lang ontwikkelen, IMVO, armoede bij kinderen, circulaire economie en de relatie tussen ondernemingsraad, bestuur en commissarissen. Enkele van deze artikelen en uitgeschreven speeches zijn te raadplegen op de SER-website. Voorbeelden zijn de toespraak van 12 september voor de Bond van Belastingbetalers over het draagvlak dat nodig is voor een rechtvaardig belastingstelsel, de speech over leven lang ontwikkelen: hoog tijd voor actie bij de SER-bijeenkomst over Leven lang ontwikkelen op 30 mei en een speech over een inclusieve arbeidsmarkt op 18 januari tijdens een congres van enkele Hogescholen gezamenlijk.

Bezoekersgroepen: nationaal en internationaal

De SER ontving in 2018 diverse bezoekersgroepen uit binnen- en buitenland. Uit eigen land kwamen bijvoorbeeld een groep financieel-economische journalisten en studenten van verschillende studierichtingen. Uit het buitenland kwamen in 2018 21 bezoekersgroepen. Zij kwamen uit Afghanistan, Argentinië, Cuba, Egypte, Ierland, Frankrijk, Israel, Ivoorkust, Litouwen, Nepal, Oman, Peru, Tunesië, Vietnam, Zuid-Korea, Zweden en de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio). De delegaties bestaan over het algemeen uit vakbondsbestuurders, hoge ambtenaren van ministeries, wetenschappers, studenten en politici. Daarnaast ontvangen de voorzitter en de algemeen secretaris regelmatig ambassadeurs en ambassademedewerkers, zoals economisch attachés. Zij komen om te praten over de situatie in hun land en het sociaal-economisch beleid en de overlegeconomie in Nederland.

Tunesische delegatie wil leren van sociale dialoog in Nederland

De Tunesische minister van Sociale Zaken, Mohamed Trabelsi, bracht samen met vertegenwoordigers van Tunesische sociale partners op 23 april een bezoek aan de SER. De delegatie was voor een driedaags bezoek in Nederland. Het opzetten van de sociale dialoog in Tunesië stond hierbij centraal.


Argentijnse delegatie heeft interesse voor sociale dialoog

De Argentijnse minister van Arbeid, Jorge Triaca, bracht samen met vertegenwoordigers van twaalf Argentijnse vakbonden op 6 maart een bezoek aan de SER. De delegatie werd ontvangen door voorzitter Mariëtte Hamer, algemeen secretaris Véronique Timmerhuis en afgevaardigden van werkgevers- en werknemersorganisaties. De sociale dialoog stond tijdens dit werkbezoek centraal.

Internationale contacten

De SER neemt actief deel in verschillende internationale netwerken. De SER is lid van AICESIS, de vereniging van SER’en en soortgelijke instituties in de wereld; de algemeen secretaris van de SER is tevens lid van het bestuur van deze internationale vereniging. In 2018 hebben meerdere SER-medewerkers deelgenomen aan bijeenkomsten van AICESIS, o.a. rond het jaarthema “Digitalisation and work”. 

Verder participeert de SER in het informele netwerk van SER’en in Europa; dit netwerk is in 2018 in Bratislava bijeengekomen en heeft ervaringen en inzichten uitgewisseld over ‘the future of Europe’ alsook over het functioneren van de diverse SER’en in Europa. Ook neemt de SER met regelmaat deel aan bijeenkomsten van het EESC (European Economic and Social Committee, de ‘SER’ op Europees niveau), o.a. over het ‘Europese semester’ en de betrokkenheid van SER’en daarin. Daarnaast zijn er in het kader van IMVO veel internationale contacten, zo is in januari 2018 een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien, met als doel om de duurzaamheidseisen voor bedrijven onderling goed af te stemmen.

Scriptieprijs 2018

De SER looft elke twee jaar de SER-Scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk onderwijs, zo ook in 2018. De scriptie moest gaan over een sociaal-economisch onderwerp of over een van de andere werkterreinen van de SER. Op 25 mei werd de winnaar bekendgemaakt: Wouter Kuin met de scriptie Passion for Sustainable Fashion. Hij kreeg een geldbedrag van 2000 euro en mocht de openbare raadsvergadering toespreken. Bovendien mocht hij op 19 oktober een dagje meelopen met de voorzitter van de SER. Zij gingen toen in het kader van het IMVO-Convenant Kleding en Textiel met een delegatie van de Tweede Kamer op werkbezoek bij de Hema. De twee andere genomineerden, Steffie van den Bosch en Jorien Fase, kregen elk een geldbedrag van 500 euro.

Nieuwe website SER

Eind 2018 is de nieuwe website van de SER gelanceerd. Met deze website heeft de SER een professionaliseringsslag gemaakt in zijn online-communicatie. De website is overzichtelijker waardoor de informatie beter te vinden is. Om de informatiebehoefte van onze doelgroepen in kaart te brengen heeft de SER een gebruikersonderzoek gedaan. Daarnaast komt de platformfunctie van de SER als facilitator van akkoorden en convenanten op de nieuwe website meer tot zijn recht.


Andere websites

Naast de website van de SER zelf beheert de SER diverse andere websites die zijn gerelateerd aan het SER-werk.

energieakkoord ser

werkwijzer vluchtelingen

scoor

ombudsman pensioenen

imvo convenanten

bedrijfscommissie