Overzicht commissies - per 31 december 2018

Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretaris: drs. A.R.G.J. (Roland) Zwiers en drs. M.G. (Marko) Bos


Commissie Energietransitie en Werkgelegenheid (E&W)

Voorzitter: prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot

Secretaris: drs. C.A. (Ton) van der Wijst


Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO)

Voorzitter: drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels
Secretaris: drs. C.A. (Ton) van der Wijst en dr. A. (Alexander) van de Vooren


Commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken (AMV)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretaris: J.A. (Jos) de Groen en drs. Y. (Yvonne) Bernardt


Commissie Werken en Leven in de Toekomst (WLT)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretaris: dr. I. (Ivy) Koopmans en mr.drs. T.D. (Tyche) Riemens


Commissie Diversiteit in de Top van het Bedrijfsleven (Ditop)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer

Secretaris: dr. I. (Ivy) Koopmans en mr. K. (Karima) Moaddine


Werkgroep Vluchtelingen en Werk

Voorzitter: prof.dr. G.T.M. (Geert) ten Dam

Secretaris: dr. A.W.M. (Arend) Odé en drs. P. (Peter) Koppe


Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht (AOR)

Voorzitter: prof.mr. E. (Evert) Verhulp
Secretaris: mr. K. (Karima) Moaddine


Subcommissie Ontheffingen Structuurwet (OSW)

Voorzitter: prof.mr. E. (Evert) Verhulp
Secretaris: mr. K. (Karima) Moaddine


Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

Voorzitter: prof.mr. E. (Evert) Verhulp
Secretaris: mr. S.W. (Sophia) Geelkerken


Commissie Borging Energieakkoord (BEA)

Voorzitter: drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels
Secretaris: dr. R. (Rob) Weterings


Commissie Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Voorzitter: prof.dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers
Secretaris: mr.drs. T.D. (Tyche) Riemens


Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

Voorzitter: prof.mr. S. (Saskia) Klosse
Secretaris: drs. D. (Demi) Theodori


Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (SZG)

Voorzitter: prof.dr. R.J. (Romke) van der Veen
Secretaris: drs. A. (Arnold) Devreese en drs. P.J. (Piet) van den Reijen


Commissie Toekomst Pensioenstelsel (CTP)

Voorzitter: prof.dr. K.P. (Kees) Goudswaard
Secretaris: mr.drs. T.D. (Tyche) Riemens en dr. B. (Bart) van Riel


Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen (BPR)

Voorzitter: prof.dr. S.G. (Fieke) van der Lecq
Secretaris: mr.drs. T.D. (Tyche) Riemens


Commissie Europa (EU)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretaris: dr. B. (Bart) van Riel


Commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretaris: drs. A.I. (Alexandra) van Selm


Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA)

Voorzitter: prof.dr. B.E. (Barbara) Baarsma
Secretaris: drs. M.G. (Marko) Bos


Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (SER CZ)

Voorzitter: prof.mr. W.H. (Willem) van Boom
Secretaris: mr. A.M. (Anita) van den Bosch-de Gier


Geschillencommissie Fusiegedragsregels (GF)

Voorzitter: prof.mr. L.C.J. (Loe) Sprengers
Secretaris: mr. C.M.A. (Christiaan) de Koning


Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

Voorzitter: prof.mr. C.D.J. (Claartje) Bulten
Secretaris: mr. M.J.M. (Mirjam) Bach