Intro

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over het sociaal-economisch beleid. Ook brengt de raad verschillende partijen samen om in convenanten en akkoorden concrete afspraken te maken over te zetten stappen. Daarnaast heeft de SER bestuurlijke en wettelijke taken zoals het bevorderen van medezeggenschap.

de