Platform en dialoog

Naast advisering rekent de SER het ook tot zijn taak om een platform te zijn waar relevante sociaal-economische vragen besproken worden, soms als onderdeel van een adviestraject, soms juist ter verkenning en agendering van een onderwerp. De SER zoekt informatie en visies van betrokkenen op, ook van partijen die niet vertegenwoordigd zijn in de raad.

Leven Lang Ontwikkelen

Net als de regering wil de SER een doorbraak op een leven lang ontwikkelen (LLO) realiseren. Er is een sterke, positieve leercultuur nodig voor werkenden en niet-werkenden, werkgevers, onderwijs en maatschappelijke instellingen. De SER werkt samen met veel andere organisaties aan een actie-agenda om leven lang ontwikkelen te stimuleren. De SER verzamelt en toont voorbeelden van plekken waar leren al vanzelfsprekend is. De SER brengt mensen en organisaties met elkaar in contact en helpt om kennis uit te wisselen. Dat doet de SER door praktijksessies en online activiteiten te organiseren en kennis te verzamelen en te adviseren over regelgeving. Ook kan de SER kansen en problemen die landelijk van belang zijn bespreken met vertegenwoordigers van landelijke organisaties en beleidsmakers. Stuur goede voorbeelden van Leven lang ontwikkelen naar doorbraakllo@ser.nl

Jongerenplatform

De SER heeft sinds 2015 een Jongerenplatform, waarin verschillende jongerenorganisaties zijn vertegenwoordigd. In 2018 is het Jongerenplatform enkele keren bijeengekomen om te overleggen over de verkenningsaanvraag Ontplooiingskansen jongeren van de minister van SZW. Verder was er een bijeenkomst voor de nieuwe bestuurders van de jongerenorganisaties om ze kennis te laten maken met het Jongerenplatform, de SER-voorzitter en het secretariaat.

Symposia en dialoogbijeenkomsten

De SER organiseert regelmatig symposia en dialoogbijeenkomsten over actuele onderwerpen.
Op de SER-website staan korte verslagen in tekst en beeld. Naast de bijeenkomsten in onderstaande tabel zijn in het kader van de werkzaamheden voor internationaal MVO veel bijeenkomsten gehouden, zoals workshops en trainingen, (onder andere over due diligence, vrijheid van vakvereniging, leefbaar loon en inkooppraktijken), werkbezoeken, stakeholderbijeenkomsten en evaluatiebijeenkomsten.

Naast door de SER georganiseerde symposia en dialoogbijeenkomsten vinden er in het SER-gebouw regelmatig bijeenkomsten plaats die worden georganiseerd door andere partijen. De SER is daarbij gastheer, en stelt zijn gebouw beschikbaar als huis voor platform en dialoog. Een voorbeeld is een bijeenkomst van de Beroepsvereniging Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) op 23 april over het overleg tussen bestuurder, ondernemingsraad en commissaris.